Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Aakash Thapa 85 60.28 0 21.25
Aadil Khan 135 63.08 0 33.75
Bibhatsu Thapa 47 49.47 0 23.50
Prithu Baskota 214 78.38 0 107
Ishan Pandey 100 55.24 1 33.33
Gyanendra Malla 150 79.78 0 25
Bipin Acharya 32 72.72 6 16
Ramnaresh Giri 13 72.22 9 13
Nandan Yadav 11 73.33 7 11
Gautam KC 8 100 6 8
Tilak Bhandari 1 100 7 1
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sandeep Sunar 37 82.22 3 9.25
Jitendra Sahani 7 58.33 0 7
Sandeep Rajali 134 66 0 33.50
Dev Khanal 84 80.76 0 28
KC Prakash 58 57.42 0 29
Pranit Thapa Magar 17 80.95 0 5.66
Saurav Khanal 182 81.25 1 60.66
Krishna Karki 106 102.91 8 35.33
Bikram Bhusal 38 80.85 5 19
Anil Kharel 8 25 8 8
Dipendra Rawat 0 0 7 0

LATEST MATCHES