Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Nabam Tempol 2 22.22 3 2
Akhilesh Sahani 174 109.43 21 13.38
Kamsha Yangfo 80 55.55 0 8
Manvan Patel 13 162.50 6 4.33
Rahul Dalal 470 109.81 0 22.38
Takam Tallum 5 25 0 2.50
Nabam Nigam 1 8.33 0 1
Techi Doria 156 81.67 5 13
Rakesh Ram Kumar 0 0 2 0
Neelam Obi 91 57.23 0 8.27
Nazeed Saiyed 85 80.95 2 17
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Jagjit Singh 0 0 1 0
Jaskaran Singh 153 136.60 18 19.12
Shivam Bhambri 457 144.62 0 45.70
Uday Kaul 13 144.44 0 13
Bipul Sharma 1016 136.37 67 23.62
Ankit Kaushik 222 126.13 2 31.71
Gurinder Singh 548 122.04 39 28.84
Arslan Khan 56 200 0 28
Manan Vohra 1337 127.33 0 32.60
Gaurav Gambhir 3 60 7 3
Bhagmender Lather 0 0 2 0

LATEST MATCHES