Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Subash Khakurel 46 44.23 0 7.66
Aasif Sheikh 137 155.68 0 68.50
Sharad Vesawkar 25 50 3 25
Rit Gautam 0 0 0 0
Sumit Maharjan 32 59.25 0 16
Sundeep Jora 30 76.92 0 30
Basant Regmi 61 60.39 7 30.50
Bhuvan Karki 8 53.33 0 8
Kamal Singh 5 29.41 4 5
Kishore Mahato 19 82.60 2 19
Abinash Bohara 6 200 7 0
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sameer Kandel 89 39.91 0 22.25
Arjun Kumal 117 48.95 0 29.25
Deepesh Khatri 16 28.57 1 4
Deepak Dumre 65 44.82 0 16.25
Rahul Upadhyay 57 75 0 19
Chandra Paudel 1 16.66 3 0.50
Bipin Khatri 82 110.81 8 27.33
Dinesh Budha Magar 29 76.31 0 9.66
Subash Bhandari 1 12.50 5 0.50
Bishal Paudel 18 54.54 8 6
Bishnu Pandey 27 40.90 0 13.50

LATEST MATCHES