Match

Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Andhra
Srikar Bharat
21,42,258,233,20
Goa
Eknath Kerkar
244,84,35,42,92
Goa
Samar Dubhashi
85
Andhra
Mamidi Vamsi Krishna
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Andhra
Hanuma Vihari
150,79,6,39,83
Goa
Siddhesh Lad
77,12,90,5,23
Andhra
Ricky Bhui
96,21,75,15,46
Goa
Snehal Kauthankar
57,6,6,21,205
Andhra
Abhishek Reddy
22,39,39,17,21
Andhra
Karan Shinde
5,28,57,5,20
Goa
Suyash Prabhudessai
45,7,41,85,14
Andhra
CR Gnaneshwar
0,118,24,18,11
Goa
Vaibhav Govekar
0,73,15,11,9
Andhra
Nitish Kumar Reddy
39,89,34,8,53
Andhra
Yara Sandeep
Goa
Ishaan Gadekar
18,20
Andhra
Shaik Rasheed
Andhra
Tripurana Vijay
19,36,49
Andhra
Maddila Vardhan
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Goa
Darshan Misal
85,29,86,62,31
Goa
Lakshay Garg
112,94,92,42,98
Andhra
Ashwin Hebbar
0,7,11,138,9
Goa
Deepraj Gaonkar
5,9,5,6,15
Andhra
KV Sasikanth
91,17,81,22,29
Andhra
Girinath Reddy
66,26,152,123,94
Andhra
Shoaib Md Khan
73,78,69,22,10
Andhra
Manish Golamaru
96,11,30,3,139
Andhra
B Munish Varma
Goa
Mohit Redkar
Fantasy Stats For Last 5 Matches
Players
Credits
Avg. FPPC
Fantasy Points
Andhra
Bandaru Ayyappa
34,13,25,14,79
Goa
Vedant Naik
Goa
Amulya Pandrekar
64,0,97,34,34
Goa
Felix Alemao
9,54,128,25,30
Goa
Ruthvik Naik
Andhra
Harishankar Reddy
85,78,35,66,11
Andhra
Siraparapu Ashish
31,55,0,10,24
Goa
Arjun Tendulkar
Goa
Tunish Sawkar
85,7,0

LATEST MATCHES