Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Gaurav Sagwan 48 90.56 2 24
Chaitas Shah 84 125.37 0 12
Vinod Sawant 23 67.64 0 3.83
Vimal Khanduri 328 123.30 17 19.29
Hitesh Thadani 186 129.16 11 12.40
Pankaj Parvesh 179 152.99 4 29.83
Rahul Shukla 6 35.29 5 6
Saurabh Panghal 83 109.21 3 27.66
Giridhar Singh 3 25 2 0
Ashish Srivastava 51 127.50 5 7.28
Srikanth Komiripalepu 114 100 0 12.66
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Zeeshan Sarwar 427 196.77 0 20.33
Muhammad Hussain 149 150.50 3 12.41
Mehran Khan 834 209.02 8 34.75
Minhas Khan 274 166.06 0 27.40
Gursewak Singh 655 163.34 21 34.47
Waqar Ali 25 108.69 21 8.33
Abu Sufyan 22 146.66 6 22
Lakhwinder Singh 9 64.28 25 3
Ghulam Murtaza 40 142.85 0 40
Karan Arora 0 0 0 0
Murtaza Yamin 0 0 12 0

LATEST MATCHES