Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Preetaj Deol 151 111.85 0 21.57
Vimal Khanduri 170 132.81 15 15.45
Srikanth Komiripalepu 78 97.50 0 13
Saurabh Panghal 60 113.20 1 20
Pankaj Parvesh 72 141.17 2 24
Prince Rai 0 0 5 0
Vinod Sawant 15 68.18 0 3.75
Chaitas Shah 21 87.50 0 10.50
Giridhar Singh 0 0 0 0
Hitesh Thadani 89 111.25 7 9.88
Akash Verma 16 88.88 0 4
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Ashish Bam 32 139.13 0 16
Rajwinder Brar 8 33.33 3 4
Gurwinder Singh 0 0 3 0
Ram Haritwal 2 18.18 0 0
Madhukar Madasu 9 60 0 2.25
Resham Singh 49 116.66 6 9.80
Qasim Anwar 78 141.81 8 19.50
Rajinder Nadania 21 95.45 1 21
Umar Farooq 11 157.14 3 0
Waqas Akhtar 294 154.73 25 42
Atta Ullah 515 196.56 8 32.18

LATEST MATCHES