Match

Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Sathiskannan Kandasamy 62 151.21 0 12.40
Alphin Thomas 39 81.25 0 5.57
Ajmal Salam 80 115.94 1 11.42
Sonam Ravi 49 90.74 7 7
Nithin Das 49 163.33 4 8.16
Rohit Unnithan 91 133.82 0 10.11
Arjun Nagathankandy 105 115.38 1 9.54
Amal Kkattil 0 0 0 0
Manu Thomas 53 115.21 7 13.25
Juno Varghese 20 125 10 6.66
Jibi Jacob 5 62.50 6 2.50
Name Runs Strike Rate Wickets Batting Avg
Rohit Grover 341 184.32 8 34.10
Chanti Pasupuleti 329 155.18 2 29.90
Nagapratap Mahanandhi 43 110.25 12 10.75
Arun Kumar 92 100 0 9.20
Sagar Jariwala 114 154.05 0 22.80
Akhil Javvaji 38 115.15 0 19
Ravi Vanukuri 83 148.21 15 10.37
Chandu Nagasai 5 33.33 15 2.50
Rajesh Chavali 0 0 0 0
Anvesh Narisetty 0 0 11 0
Sriteja Somepalli 0 0 1 0

LATEST MATCHES